Konferans Notları

Osteoporoz İlaçlarında Güvenlik ve İlaç Uyumu

Oral bifosfonatlara gastrointestinal intolerans gösteren birçok olgu; aynı veya farklı bifosfonatı kullanabildiği


Romatoloji Hemşirelik Kursu Romatoid Artrid

İnflama sinovyal doku çoğalarak eklem kartilajının üzerini kaplar.MMP ve diğer proteinazlar, kartilaj ve kemik hasraına neden olur


Romatoid Artrit

Tüm etnik grupları etkileyen kronik, poliartiküler,simetrik tutulumlu, deformite bırakan, sistemik,otoimmün ve inflamatuar özellikte bir hastalık


Hücre Ölüm Mekanizmaları

Hücre ölümünün terminoloji / sınıflaması,Hücre ölüm mekanizmaları arasında geçiş,Hücre ölümünün immün sisteme etkileri,Apoptotik/Nekrotik hücrenin temizlenmesi


Lupus Tedavisinde Yeni İlaçların Yeri

SLE hastalarının sadece % 15’inde 1 yıl boyunca sürekli mükemmel hastalık kontrolü sağlanmaktadır


Lupuslu Hastaya Yaklaşım

Hastada biyopsi ile kanıtlanan lupus nefritiyle birlikte ANA veya anti-dsDNA varlığında veya 4 kriterden en az birinin klinik ve en az bir immünolojik kriteri içermesi