0538 851 48 43 romatizmaturkcapar@gmail.com

Prof. Dr. Nuran Türkçapar

Adı, Soyadı: Nuran Türkçapar

Doğum Tarihi: 19 Nisan 1967

Doğum Yeri: Sivas

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1990
Tıpta Uzmanlık

İç Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

2000

1999

Yan Dal Uzmanlık

Romatoloji

Ankara Üniversitesi

2004

Doçent Ünvanı

İç Hastalıkları (Romatoloji)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

17.03.2006

Profesör Ünvanı

İç Hastalıkları (Romatoloji)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

20.09.2011

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

1- Yüksek Lisans (İç Hastalıkları) Tez Başlığı:

"Octreotid' in Tıkanma Sarılığında Gelişen Safra Kanalı Proliferasyonu, Fibrozis ve Translokasyon Üzerine Olan Etkisi"

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Esin Özyılkan

2- Yüksek Lisans (İnfeksiyon hastalıkları) Tez Başlığı:

"Akut ve Kronik Bruselloz Olgularında Kemik İliği Kültürünün Önemi ve Antibiyotik Duyarlılığı"

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Oktay Meço

3- Yüksek Lisans (Romatoloji) Tez Başlığı:

"Primer Ve Sekonder Sjögren Sendromlu Hastaların Tükrük Bezlerinde VCAM-1, ICAM-1 Ve ELAM-1 Adhezyon Moleküllerinin Ekspresyonu Ve Serum Anti-a-Fodrin Antikorlarının Tanıdaki Önemi"

Tez danışmanı: Prof. Dr. Ümit Ölmez

Görevler:

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Dr. Ar. Gör. SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 1990-1994
Dr. Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları 1994-2000
İç Hast. ve İnfeksiyon Hast. Uzm. SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları 2000-2001
İç Hast. Uzm.Yan dal Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı 2001-2004
Uzm. Dr. Ankara Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzm. ve Başkan Yrd. 2004-2005
Uzm. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı 2005-2006
Doçent Ünvanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Romatoloji Bilim Dalı 17.03.2006
Profesör Ünvanı İç Hastalıkları (Romatoloji) 20.09.2011

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Ailevi Akdeniz Ateşinde MICA Geni Üçlü Tekrar Polimorfizmi İle gd T Hücrelerinin Oranı Arasındaki İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yöneticisi, Proje No: 2003-0809093, 2003-2004.
 • Primer ve Sekonder Sjogren Sendromlu Hastaların Tükrük Bezlerinde VCAM 1, ICAM 1, ELAM 1 Adezyon Moleküllerinin Ekspresyonu ve Serum Anti-a-fodrin Antikorlarının Tanıdaki Önemi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Sorumlu Araştırmacı, Proje No: 2002-0809091, 2002-2004
 • International Actelion CAP-Study (Systemic Sclerosis): 12. 2011-31.2012 Primary investigator (PI)
 • Novartis CAIN 457F2306 (Romatoid Artrit): 08-2012: Halen devam ediyor (PI)
 • Novartis CAIN 457F2305 (Ankilozan spondilit); 08-2012: Halen devam ediyor. (PI)

İdari Görevler:

 • Ankara Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Başkan Yrd. 04/2005- 09/2005
 • Dönem3 alt modül 1 Üyesi, 2009-2010
 • Dönem3 alt modül 3 başkan yardımcısı Üyesi, 2008-2009
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi): 06/01/2010- 23.09.2011
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyon Üyeliği: 02/12/2008- 27/09/2012

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Allerji ve İmmünoloji Araştırma Derneği
 • Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği

Ödüller:

Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2005” Vienna, Austria, 8-11 June 2005, Travel Bursary.

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Tanrıöver MD, Akar S, Türkçapar N, Karadağ Ö, Ertenli İ, Kiraz S. Vaccination recommendations for adult patients with rheumatic diseases. Eur J Rheumatol. 2016 Mar;3(1):29-35.
 2. Küçükşahin O, Ateş A, Türkçapar N, Törüner M, Turgay M, Duman T, Şahin A, Yıldızgören MT, Okoh AK, Külahçıoğlu E, Erten Ş, Kınıklı G, Assadpour S, Düzgün N. Association between single nucleotide polymorphisms in prospective genes and susceptibility to ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease in a single centre in Turkey. Turk J Gastroenterol. 2016 Jul;27(4):317-24.
 3. Cutolo M, Herrick AL, Distler O, Becker MO, Beltran E, Carpentier P, Ferri C, Inanç M, Vlachoyiannopoulos P, Chadha-Boreham H, Cottreel E, Pfister T, Rosenberg D, Torres JV, Smith V; CAP Study Investigators. Nailfold Videocapillaroscopic Features and Other Clinical Risk Factors for Digital Ulcers in Systemic Sclerosis: A Multicenter, Prospective Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2016 Oct;68(10):2527-39.
 4. Sahin A, Ozkan T, Türkçapar N, Küçükşahin O, Köksoy EB, Ozturk G, Erten S, Sunguroğlu A, Turgay M, Kınıklı G. Peripheral blood mononuclear cell microchimerism in Turkish female patients with systemic sclerosis. Mod Rheumatol. 2014 Jan;24(1):97-105.
 5. Erdoğan MF, Anil C, Türkçapar N, Ozkaramanli D, Sak SD, Erdoğan G. A case of Riedel's thyroiditis with pleural and pericardial effusions. Endocrine. 2009 Jun;35(3):297-301. doi: 10.1007/s12020-009- 9168-0. Epub 2009 Apr 18. PubMed PMID: 19381890.
 6. Kutlay S, Calayoglu R, Boyvat A, Turkcapar N, Sengul S, Keven K, Nergizoglu G. Circulating endothelial cells: a disease activity marker in Behçet's vasculitis? Rheumatol Int. 2008 Dec;29(2):159-62.
 7. Ateş A, Türkçapar N, Olmez U, Tiryaki O, Düzgün N, Uğuz E, Duman M. Serum pro-matrix metalloproteinase-3 as an indicator of disease activity and severity in rheumatoid arthritis: comparison with traditional markers. Rheumatol Int. 2007 Jun;27(8):715-22.
 8. Turkcapar N, Tuncali T, Kutlay S, Burhan BY, Kinikli G, Erturk S, Duman M. The contribution of genotypes at the MICA gene triplet repeat polymorphisms and MEFV mutations to amyloidosis and course of the disease in the patients with familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2007 Apr;27(6):545-51.
 9. Türkçapar N, Ozyüncü N, Cinar K, Ensari A, Küçük O, Idilman R, Duman N, Ozden A. A case of systemic lupus erythematosus presenting with protein-losing enteropathy. Turk J Gastroenterol. 2006 Sep;17(3):226-30.
 10. Türkçapar N, Ozyüncü N, Idilman R, Ensari A, Soylu K, Ozden A. Macro- amylasemia in a patient with selective IgA deficiency and antiphospholipid antibodies. Turk J Gastroenterol. 2006 Jun;17(2):140-3.
 11. Pay S, Türkçapar N, Kalyoncu M, Simşek I, Beyan E, Ertenli I, Oztürk MA, Düzgün N, Erdem H, Ozbalkan Z, Kiraz S, Kinikli G, Besbas N, Dinç A, Ateş A, Olmez U, Calgüneri M, Aydintuğ OT, Bakkaloğlu A, Turan M, Turgay M, Karaaslan Y, Topaloğlu R, Duman M, Ozen S; Ankara Rheumatology Study Group. A multicenter study of patients with adult-onset Still's disease compared with systemic juvenile idiopathic arthritis. Clin Rheumatol. 2006 Sep;25(5):639-44.
 12. Turkcapar N, Olmez U, Ozer D, Duzgun N, Duman M. A case of overlap syndrome with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis and secondary Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2006 Jul;26(9):841-5.
 13. Turkcapar N, Demir O, Atli T, Kopuk M, Turgay M, Kinikli G, Duman M. Late onset rheumatoid arthritis: clinical and laboratory comparisons with younger onset patients. Arch Gerontol Geriatr. 2006 Mar-Apr;42(2):225- 31.
 14. Turkcapar N, Toruner M, Soykan I, Aydintug OT, Cetinkaya H, Duzgun N, Ozden A, Duman M. The prevalence of extraintestinal manifestations and HLA association in patients with inflammatory bowel disease. Rheumatol Int. 2006 May;26(7):663-8.
 15. Turkçapar N, Olmez U, Tutkak H, Duman M. The importance of alpha- fodrin antibodies in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2006 Feb;26(4):354-9.
 16. Turkcapar N, Kinikli G, Sak SD, Duman M. Specific immunotherapy- induced Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2005 Dec;26(2):182-4.
 17. Turkcapar N, Sak SD, Saatci M, Duman M, Olmez U. Vasculitis and expression of vascular cell adhesion molecule-1, intercellular adhesion molecule-1, and E-selectin in salivary glands of patients with Sjögren's syndrome. J Rheumatol. 2005 Jun;32(6):1063-70.
 18. Kinikli S, Turkcapar N, Kucukay MB, Keskin G, Kinikli G. In vitro nonspecific mitogenic response of T-cell subsets in acute and chronic brucellosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2005 Jul;52(3):229-33.
 19. Bozer M, Türkçapar N, Bayar S, Kocaoglu H. Intraperitoneal hyperthermic perfusion may induce bacterial translocation. Hepatogastroenterology. 2005 Jan-Feb;52(61):111- 4.
 20. Yücesan C, Canyiğit A, Türkçapar N. The coexistence of familial Mediterranean fever with multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2004 Oct;11(10):716-7.
 21. Atli T, Keven K, Avci A, Kutlay S, Turkcapar N, Varli M, Aras S, Ertug E, Canbolat O. Oxidative stress and antioxidant status in elderly diabetes mellitus and glucose intolerance patients. Arch Gerontol Geriatr. 2004 Nov-Dec;39(3):269- 75.
 22. Türkçapar N, Bayar S, Koyuncu A, Ceyhan K. Octreotide inhibits hepatic fibrosis, bile duct proliferation and bacterial translocation in obstructive jaundice. Hepatogastroenterology. 2003 May-Jun;50(51):680- 3.
 23. Pehlivan M, Dalbeler Y, Hazinedaroglu S, Arikan Y, Erkek AB, Günal O, Türkçapar N, Türkçapar AG. An assessment of the effect of Ginkgo Biloba EGb 761 on ischemia reperfusion injury of intestine. Hepatogastroenterology. 2002 Jan-Feb;49(43):201- 4.
 24. Turkcapar N, Kutlay S, Nergizoglu G, Atli T, Duman N. Prevalence of Cryptosporidium infection in hemodialysis patients. Nephron. 2002 Mar;90(3):344-6.
 25. Balik I, Yilmaz N, Turkcapar N, Yasa H. Association of diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999 Aug;30(2):584.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • B1. Balık I, Yılmaz N, Turkçapar N, Yaşa H. ‘Relation Between Chronic C Virus and Diabetes Mellitus’. Clin Microbiol Inf Dis (CMI), 3 (Suppl):244 (1997).
 • B2. Bozer M, Turkcapar N, Bayar S, Kocaoglu H. ‘Intraperitoneal Hyperthermic Perfusion may Induce Bacterial Translocation’. Eurosurgery, 29-30 (2000).
 • B3. Ates A, Turkcapar N, Olmez U, Aydintug O, Duzgun N, Duman M. ‘Serum Level of Matrix Metalloproteinase-3 in Patients with Rheumatoid Arthritis’, Annual European Congress of Rheumatology, (EULAR-2003, Lisbon, Portugal), Ann Rheum Dis 62 (Suppl 1),400 (2003).
 • B4. Turkcapar N,Kinikli G, Duman M. ‘Outcomes of Three, Five and Seven Years Treated with Subcutaneous Grass Polen Immunotherapy in Allergic Rhinitis Patients’. XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. (EAACI, Paris, France), 233-234 (2003).
 • B5. Turkcapar N,Kinikli G, Duman M. ‘Three, Five and Seven Years Immunotherapy Results in Allergic Rhinitis Patients Treated with Subcutaneous House Dust Specific Immunotherapy’. XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. (EAACI, Paris, France), 233-234 (2003).
 • B6. Turkcapar N, Kinikli G, Duman M. ‘Specific Immunotherapy Induced Sjögren’s Syndrome’. XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. (EAACI, Paris, France), 2003, 233-234 (2003).
 • B7. Pay S, Turkcapar N, on behalf of Ankara Rheumatology Study Group. ‘A multicenter study of patients with adult onset Still’s disease compared with systemic juvenile idiopathic arthritis: A study from Ankara, Turkey’. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR, Berlin, Germany) Ann Rheum Dis, 63 (Suppl 1), 489 (2004).
 • B8. Turkçapar N,Olmez U, Tutkak H, Duman M. ‘Showing anti-a-fodrin antibodies by ELISA does not help much for the diagnosis of Sjögren’s syndrome’. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR-Vienna, Austria), (2005).
 • B9. Turkcapar N, Dizbay Sak S, Saatci M, Duman M, Olmez U. ‘Relation with Vasculitis and Expressions of VCAM-1, ICAM-1 And E-Selectin in Salivary Glands of the Patients with Primary and Secondary Sjögren’s Syndrome’. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR, Vienna, Austria), (2005).
 • B10. Turkcapar N, Toruner M, Soykan I, Aydintug OT, Cetinkaya H, Duzgun N, Ozden A, Duman M. The prevalence of extraintestinal manifestations and HLA association in patients with inflammatory bowel disease. (ACR, San Diago, USA) (2005).
 • B11. Turkcapar N, Tuncali T, Kutlay S, Yalcin Burhan B, Kinikli G, Erturk S, Duman M. ‘The contribution of genotypes at the MICA gene triplet repeat polymorphisms and MEFV mutations to amyloidosis and course of the disease in the patients with familial Mediterranean fever’. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR-Amsterdam, Netherland), (2006).
 • B12. Tutkak H, Turgay M, Ölmez Ü, Türkçapar N, Kınıklı G, Duman M, Akbay S, Düzgün N. ‘A positive correlation between anti-nucleosome antibody and anti-dsDNA antibody.’ (EJI: European Journal of Immunology), 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting-Antalya-Turkey), (2008).
 • B13. Tutkak H, Adıbelli I, Kayasu D, Önen I, Duman T, Tanyel T, Türkçapar N, Kınıklı G, Düzgün N. Comparision of anti-DFS70/LEDGF antibody tests, using Hep-2 and Hep-20 10 cell substrats. (EJI: European Journal of Immunology), 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting-Antalya-Turkey), (2008).
 • B14. Turkcapar Nuran, Kucuksahin Orhan, Cengiz Karaaslan Ozlem, Sahin Ali, Atli Teslime, Turgay Murat.Prevalence of Dry Eyes and Mouth in Geriatric
  Population and its Relation to Sjogren Syndrome.’ 11th International Symposium
  on Sjögren’s Syndrome (Athens-Greece-2011).
  B15. 5. Türk-Yunan Romatoloji Günleri; poster no:4. Microchimerism in Turkish Women Patients with Systemic Sclerosis. Ali Sahin, Tülin Ozkan, Nuran Turkcapar, Orhan Kucuksahin, Elif Berna Koksoy, Asuman Sunguroglu, Murat Turgay, Gülay Kınıklı.
 • B16. 5. Türk-Yunan Romatoloji Günleri; poster no 3. The Importance of Interleukin-23 and Interleukin-17 in the Patients with Systemic Sclerosis. Celal Demir, Ali Sahin, Orhan Kucuksahin, Murat Turgay, Nuran Turkcapar, Gülay Kınıklı.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • C1. Türkçapar N, Ünüvar N. Tip II Diabetes Mellitusda İnsülin Rezistansı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 1993; 13:73-77.
 • C2. Ergönül Ö, Türkçapar N, Balık İ. Hastane İnfeksiyonlarına Genel Bakış. Doktor, 1995; 271-76.
 • C3. Balık İ, Yılmaz N, Türkçapar N, Yaşa H. Kronik C Hepatiti ve Diabetes Mellitus. Flora, 1996; 1:167-71.
 • C4. Kurt H, Türkçapar N, Battal İ, Tekeli E, Meço O. Yüksek Risk Grubunda Olan Sağlık Çalışanlarında Viral Hepatit (A,B,C,D) İnfeksiyon Sıklığı. Viral Hepatit Dergisi, 1997; 3: 56-60.
 • C5. Türkçapar N, Çokca F, Sözen TH. Tifolu ve A Hepatitli Bir Olgu. Klinik Bilimler ve Doktor, 1997;3:186-189.
 • C6. Türkçapar N, Erkek B, Tüzün A. Kan Kaynaklı Patojenlerin Geçişinin Önlenmesi. Klinik Bilimler & Doktor, 1998; 4: 812-819.
 • C7. Kınıklı G, Türkçapar N. Romatoid Artritin Biyolojik Ajanlarla Tedavisi. Türkiye Klinikleri, İmmünoloji-Romatoloji Dergisi, 2001; 1:40-47.
 • C8. Türkçapar N, Kınıklı G. Otoimmünite Mekanizmaları. Türkiye Klinikleri, İmmünoloji-Romatoloji Dergisi, 2003; 3: 1-5.
 • C9. Türkçapar N, Kurt H. Bruselloz. İnfeksiyon Hastalıkları Serisi, 2004; 7: 54-61.
 • C10. Türkçapar N, Özden A. Makroenzimler. Güncel Gastroenteroloji, 2005; 9: 161-6.
 • C11. Türkçapar N, Özden A. Tümör Markerleri ve Klinik Önemi. Güncel Gastroenteroloji, 2005; 9:271-81.
 • C12. Türkçapar N. Yaşlanma ve immün sistem. Güncel Gastroenteroloji, 2006; 10: 269-72.
 • C13. Türkçapar N. Azathioprin tedavisinde karşılaşılan problemler. Güncel Gastroenteroloji. 2007; 11: 60-64.
 • C14. Türkçapar N. Sjögren Sendromunda Son Gelişmeler. Türkiye Klinikleri J Immunol Rheumatol-Special Topics, 2012;5(1):95-101.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • D1: Tanrıöver MD, Akar S, Türkçapar N, Karadağ Ö, Ertenli İ, Kiraz S. Vaccination recommendations for adult patients with rheumatic diseases. Eur J Rheumatol. 2016 Mar;3(1):29-35.
 • D2: Küçükşahin O, Ateş A, Türkçapar N, Törüner M, Turgay M, Duman T, Şahin A, Yıldızgören MT, Okoh AK, Külahçıoğlu E, Erten Ş, Kınıklı G, Assadpour S, Düzgün N. Association between single nucleotide polymorphisms in prospective genes and susceptibility to ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease in a single centre in Turkey. Turk J Gastroenterol. 2016 Jul;27(4):317-24.
 • D3: Cutolo M, Herrick AL, Distler O, Becker MO, Beltran E, Carpentier P, Ferri C, Inanç M, Vlachoyiannopoulos P, Chadha-Boreham H, Cottreel E, Pfister T, Rosenberg D, Torres JV, Smith V; CAP Study Investigators.. Nailfold Videocapillaroscopic Features and Other Clinical Risk Factors for Digital Ulcers in Systemic Sclerosis: A Multicenter, Prospective Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2016 Oct;68(10):2527-39.
 • D4: Sahin A, Ozkan T, Türkçapar N, Küçükşahin O, Köksoy EB, Ozturk G, Erten S, Sunguroğlu A, Turgay M, Kınıklı G. Peripheral blood mononuclear cell microchimerism in Turkish female patients with systemic sclerosis. Mod Rheumatol. 2014 Jan;24(1):97-105.
 • D5: Erdoğan MF, Anil C, Türkçapar N, Ozkaramanli D, Sak SD, Erdoğan G. A case of Riedel's thyroiditis with pleural and pericardial effusions. Endocrine. 2009 Jun;35(3):297-301.
 • D6: Kutlay S, Calayoglu R, Boyvat A, Turkcapar N, Sengul S, Keven K, Nergizoglu G. Circulating endothelial cells: a disease activity marker in Behçet's vasculitis? Rheumatol Int. 2008 Dec;29(2):159-62.
 • D7: Ateş A, Türkçapar N, Olmez U, Tiryaki O, Düzgün N, Uğuz E, Duman M. Serum pro-matrix metalloproteinase-3 as an indicator of disease activity and severity in rheumatoid arthritis: comparison with traditional markers. Rheumatol Int. 2007 Jun;27(8):715-22.
 • D8: Turkcapar N, Tuncali T, Kutlay S, Burhan BY, Kinikli G, Erturk S, Duman M. The contribution of genotypes at the MICA gene triplet repeat polymorphisms and MEFV mutations to amyloidosis and course of the disease in the patients with familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2007 Apr;27(6):545-51.
 • D9: Türkçapar N, Ozyüncü N, Cinar K, Ensari A, Küçük O, Idilman R, Duman N, Ozden A. A case of systemic lupus erythematosus presenting with protein-losing enteropathy. Turk J Gastroenterol. 2006 Sep;17(3):226-30.
 • D10:Türkçapar N, Ozyüncü N, Idilman R, Ensari A, Soylu K, Ozden A. Macro-amylasemia in a patient with selective IgA deficiency and antiphospholipid antibodies. Turk J Gastroenterol. 2006 Jun;17(2):140-3.
 • D11: Pay S, Türkçapar N, Kalyoncu M, Simşek I, Beyan E, Ertenli I, Oztürk MA, Düzgün N, Erdem H, Ozbalkan Z, Kiraz S, Kinikli G, Besbas N, Dinç A, Ateş A, Olmez U, Calgüneri M, Aydintuğ OT, Bakkaloğlu A, Turan M, Turgay M, Karaaslan Y, Topaloğlu R, Duman M, Ozen S; Ankara Rheumatology Study Group.. A multicenter study of patients with adult-onset Still's disease compared with systemic juvenile idiopathic arthritis. Clin Rheumatol. 2006 Sep;25(5):639-44.
 • D12: Turkcapar N, Olmez U, Ozer D, Duzgun N, Duman M. A case of overlap syndrome with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, systemic sclerosis and secondary Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2006 Jul;26(9):841-5
 • D13: Turkcapar N, Demir O, Atli T, Kopuk M, Turgay M, Kinikli G, Duman M. Late onset rheumatoid arthritis: clinical and laboratory comparisons with younger onset patients. Arch Gerontol Geriatr. 2006 Mar-Apr;42(2):225-31.
 • D14: Turkcapar N, Toruner M, Soykan I, Aydintug OT, Cetinkaya H, Duzgun N, Ozden A, Duman M. The prevalence of extraintestinal manifestations and HLA association in patients with inflammatory bowel disease. Rheumatol Int. 2006 May;26(7):663-8.
 • D15: Turkçapar N, Olmez U, Tutkak H, Duman M. The importance of alpha-fodrin antibodies in the diagnosis of Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2006 Feb;26(4):354-9.
 • D16: Turkcapar N, Kinikli G, Sak SD, Duman M. Specific immunotherapy-induced Sjögren's syndrome. Rheumatol Int. 2005 Dec;26(2):182-4.
 • D17: Turkcapar N, Sak SD, Saatci M, Duman M, Olmez U. Vasculitis and expression of vascular cell adhesion molecule-1, intercellular adhesion molecule-1, and E-selectin in salivary glands of patients with Sjögren's syndrome. J Rheumatol. 2005 Jun;32(6):1063-70.
 • D18: Kinikli S, Turkcapar N, Kucukay MB, Keskin G, Kinikli G. In vitro nonspecific mitogenic response of T-cell subsets in acute and chronic brucellosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2005 Jul;52(3):229-33.
 • D19: Bozer M, Türkçapar N, Bayar S, Kocaoglu H. Intraperitoneal hyperthermic perfusion may induce bacterial translocation. Hepatogastroenterology. 2005 Jan-Feb;52(61):111-4.
 • D20: Yücesan C, Canyiğit A, Türkçapar N. The coexistence of familial Mediterranean fever with multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2004 Oct;11(10):716-7.
 • D21: Atli T, Keven K, Avci A, Kutlay S, Turkcapar N, Varli M, Aras S, Ertug E, Canbolat O. Oxidative stress and antioxidant status in elderly diabetes mellitus and glucose intolerance patients. Arch Gerontol Geriatr. 2004 Nov-Dec;39(3):269-75.
 • D22: Türkçapar N, Bayar S, Koyuncu A, Ceyhan K. Octreotide inhibits hepatic fibrosis, bile duct proliferation and bacterial translocation in obstructive jaundice. Hepatogastroenterology. 2003 May-Jun;50(51):680-3.
 • D23: Pehlivan M, Dalbeler Y, Hazinedaroglu S, Arikan Y, Erkek AB, Günal O, Türkçapar N, Türkçapar AG. An assessment of the effect of Ginkgo Biloba EGb 761 on ischemia reperfusion injury of intestine. Hepatogastroenterology. 2002 Jan-Feb;49(43):201-4.
 • D24: Turkcapar N, Kutlay S, Nergizoglu G, Atli T, Duman N. Prevalence of Cryptosporidium infection in hemodialysis patients. Nephron. 2002 Mar;90(3):344-6.
 • D25: Balik I, Yilmaz N, Turkcapar N, Yasa H. Association of diabetes mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology. 1999 Aug;30(2):584.

E- Yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü çevirisi

 • E1- Nuran Türkçapar. İmmünite: Tanıma, yanıt ve hatırlama. Romatolojik Hastalıklarda Klinik Tedavi (Clinical Care in the Rheumatic Disease), 3. Basım. Eds: Bartlet SJ,Bingham CO, Maricic MJ, Iversen MD, Ruffing V. Atlanta, 2006 (Association of Rheumatology Health Professionals. (Çeviri editörü: Ayhan Dinç). 2008; Sf: 13-20.

F- Anlattığı Dersler

 • Kas-İskelet Sistemi Muayenesi-Dönem 3. Mesleksel Beceri
 • İnflamatuar Bel Ağrısısna Yaklaşım- Dönem 3
 • Artritli hastaya Yaklaşım – Dönem 3
 • Romatoid Artrit – Dönem 4
 • Juvenil İdyopatik Artritler- Dönem 4
 • Sjögren Syndrome- Dönem 4
 • Miks Bağ okusu Hastalığı ve Overlap Sendromları- Dönem 4
 • Spondilartropatiler - Dönem 4
 • Osteoartrit- Dönem 4
 • Osteoporoz- Dönem 4
 • Osteonekroz- Dönem 4

G- Uzmanlık ve yandal tıpta uzmanlık bitirme tezleri

 • G1. Octreotid’in Tıkanma Sarılığında Gelişen Safra Kanalı Proliferasyonu, Fibrozis ve Translokasyon Üzerine Olan Etkisi. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi-2000
 • G2. Akut ve Kronik Bruselloz Olgularında Kemik İliği Kültürünün Önemi ve Antibiyotik Duyarlılığı- Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Tezi-1999
 • G3. Primer Ve Sekonder Sjögren Sendromlu Hastaların Tükrük Bezlerinde VCAM-1, ICAM-1 Ve ELAM-1 Adhezyon Moleküllerinin Ekspresyonu Ve Serum Anti-a-Fodrin Antikorlarının Tanıdaki Önemi. Romatoloji Yandal Uzmanlık Tezi-2004

H- Ödül Belgeleri

 • H1. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2005” Vienna, Austria, 8-11 June 2005, Travel Bursary.

I-Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • I1. Türkçapar N, Kurt H. Bruselloz. Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları. Ed. Uzun Ö, Ünal S. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, Cilt II, 2002:1015-24.
 • I2. Türkçapar N. Yaşlanma ve Kas İskelet Sistemi. Ed: Mas MR, Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal T. Geriatri. Türk Geriatri Vakfı, Geriatri ve Geriontoloji Derneği. Ankara, Cilt I, 2008: 341-8.
 • I3. Türkçapar N. İdyopatik İnflamatuar Myopatiler. Ed: Ataman Ş, Yalçın P. Romatoloji. MN Medikal & Nobel Tıp Kitapevi, Ankara-2011:881-902.
 • I4. Türkçapar N. Romatizmal Hastalıkların Kas-İskelet Dışı Bulguları. Ed: Düzgün N. Sf. 82-96. Ankara, 2011.
 • I5. Türkçapar N. Enfeksiyöz Artritler. Ed: Düzgün N. Sf. 304-13. Ankara, 2011
 • I6. Türkçapar N. Erişkin Still Hastalığı. Ed: Düzgün N. Sf. 231-7. Ankara, 2011
 • I7. Türkçapar N. Hastalık Modifiye Edici Anti-Romatizmal İlaçlar. Ed: Düzgün N. Sf. 499-510. Ankara, 2011
 • I8. Dalkılıç Şahin G, Türkçapar N. Sarkoidoz. Ed: Düzgün N. Sf. 465-471. Ankara, 2011

J- Ulusal konferans, panel, seminer ve kurs konuşmaları:

 • J1. Diyabetik hastalarda sedimentasyon yüksekliğine yaklaşım. Dr. Nuran Türkçapar. Ankara Romatoloji Günleri. 26-27 Nisan 2008, Ankara.
 • J2. İBH ve Artritler. İnflamatuar Barsak İBH Derneği İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Neredeyiz? Sempozyumu, 4-5 Haziran 2010, Ankara
 • J3. Yaşlıda Ağrı Tedavisinde İlaç Seçimi-2010. Akademik Geriatri Kongresi (26-30 Mayıs 2010), Gazimağusa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • J4. Lupuslu Hastaya Yaklaşım. 4. Türk Romatoloji Kongresi (7-11 Nisan 2010), Antalya
 • J5. Lupus Tedavisinde Yeni İlaçların Yeri (MMF, Rituximab ve Diğerleri). Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı (9-10 Nisan 2011), Abant-Bolu
 • J6. Osteoporoz İlaçlarında Güvenlik, ve İlaç Uyumu. Akademik Geriatri Kongresi (25-29 Mayıs 2011), Antalya
 • J7. KONFERANS: Hücre ölüm mekanizmaları: Apoptoz, nekroz, nekrobiyoz. 7. Anadolu Romatoloji Günleri (2-6 Mayıs 2012, Ürgüp)
 • J8. KONFERANS: Romatoid Artritte Tanı, Tedavi ve İzlem. Romatoloji Bilimsel Etkinliği (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Araştirma ve Uygulama Hastanesi) (1 Kasım 2012, Ankara)

K. Hakemli bir derginin yayın kurulunda bulunma

 • K1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası- Yayın Komisyonu
 • K2. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi- Danışma Kurulu Üyesi

L. Çeviri Kitap Bölümleri

 • L1. Nuran Türkçapar.İmmünite: Tanıma, yanıt ve hatırlama. Romatolojik Hastalıklarda Klinik Tedavi (Clinical Care in the Rheumatic Disease), 3. Basım. Eds: Bartlet SJ, Bingham CO, Maricic MJ, Iversen MD, Ruffing V. Atlanta, 2006 (Association of Rheumatology Health Professionals. (Çeviri editörü: Ayhan Dinç). 2008; Sf: 13-20.
 • L2. Nuran Türkçapar. Sistemik Lupus Eritematoz. Harrison-Rheumatology. Nobel Tıp Kitabevi-2012 (baskıda)