0538 851 48 43 romatizmaturkcapar@gmail.com

Konferans Notları

Hücre Ölüm Mekanizmaları

Hücre ölümünün terminoloji / sınıflaması,Hücre ölüm mekanizmaları arasında geçiş,Hücre ölümünün immün sisteme etkileri,Apoptotik/Nekrotik hücrenin temizlenmesi

Romatoid Artrit

Tüm etnik grupları etkileyen kronik, poliartiküler,simetrik tutulumlu, deformite bırakan, sistemik,otoimmün ve inflamatuar özellikte bir hastalık

Lupus Tedavisinde Yeni İlaçların Yeri

SLE hastalarının sadece % 15'inde 1 yıl boyunca sürekli mükemmel hastalık kontrolü sağlanmaktadır

Lupuslu Hastaya Yaklaşım

Hastada biyopsi ile kanıtlanan lupus nefritiyle birlikte ANA veya anti-dsDNA varlığında veya 4 kriterden en az birinin klinik ve en az bir immünolojik kriteri içermesi

Osteoporoz İlaçlarında Güvenlik ve İlaç Uyumu

Oral bifosfonatlara gastrointestinal intolerans gösteren birçok olgu; aynı veya farklı bifosfonatı kullanabildiği

Romatoloji Hemşirelik Kursu Ramatoid Artrid

İnflama sinovyal doku çoğalarak eklem kartilajının üzerini kaplar.MMP ve diğer proteinazlar, kartilaj ve kemik hasraına neden olur