0538 851 48 43 romatizmaturkcapar@gmail.com

Öğrenci Notları

Immun Sistemin Tanıtımı ve Immun Yetmezlikler

İmmün sistemimiz gelişirken fötal kan akımı ile annemizden geçen antikorlar ile korunuruz.

Inflamatuar Artritlere Yaklaşım

Eklem kapsülü, periost, subkondral kemik ve sinovyum eklem sınırları içindeki ağrının sebebi olabilir.

Inflamatuar Bel Agrısına Yaklaşım

Acil servise başvuran hastalar arasında 1.doktora başvuru sebeplerinde ise 2. sırada yer alır.

Juvenil Kronik Artritler

JIA kriteri: 16y’dan önce, bir veya daha fazla eklemde, 6 hf’dan uzun süren objektif artrit varlığıdır.

Miks Bağ Dokusu Hastalığı ve Overlap Sendromları

Yüksek seviyede Ribonukleik proteine (RNP) karşı antikorlar taşıyan hastaları göstermişlerdir.

Osteoartrit

Dejeneratif eklem hastalığı veya osteoartroz olarak da bilinir.“Aşınma ve yıpranma” bir tür artrit. İnsandaki en yaygın görülen artrit; US’da 27 milyon yetişkin.

Osteonekroz

Osteonekroz (ON): kemiğin geçici veya kalıcı kanlanmasının bozulmasına bağlı gelişen kemik ölümüdür.

Osteoporoz

“Kırılgan kemik” hastalığı kemik gücünde azalma, kırık riskinde artış ile karakterize bir iskelet hastalığıdır.

Otoimmunite ve Otoimmun Hastalıklara Yaklaşım

Otolog (kendi) antijenlere karşı immün reaksiyonu takiben gelişen patolojik değişikliklerdir.

Romatoid Artrit

Tüm etnik grupları etkileyen kronik,sistemik, otoimmün inflamatuar bir hastalık.

Romatoloji Malignite

Direkt birliktelik.İndirekt birliktelik; Paraneoplastik sendromlar (PNS)...

Sjögren Sendromu

Göz yaşı ve tükrük bezinin lenfositik infiltrasyonuna bağlı ciddi ağız ve göz kuruluğunun yanı sıra sistemik bulgularla seyreden otoimmün bir hastalıktır.

Spondilartropatiler

Sakroiliak eklem ve vertebraların kronik inflamasyonun yanısıra göz, barsak ve kalp tutulumu ile seyreden sistemik bir hastalıktır.