0538 851 48 43 romatizmaturkcapar@gmail.com

Romatolojide Sık Kullanılan İlaçlar

  • Non-steroidal Anti-Inflamatuar İlaçlar (NSAİİ)
  • Steroid
  • Hastalığın Seyrini Değiştiren Anti-Romatizmal İlaçlar (DMARD)
  • Romatolojide Kullanılan Biyolojik Tedaviler
  • İmmünsüpresifler (Azatioprin, Siklofosfamid, Mikofenolat Mofetil vs.)