Yazılar

Eritema Nodozum

Eritema nodozum, genellikle diz ve diz altında bacak ön yüzünün derisinde ve ayakta ani (akut) gelişen, deriden kabarık, kızarık, ısı artışı olan, ağrılı, fındık veya ceviz büyüklüğündeki (genellikle 2-6 cm çapında) şişliklerdir. Bazen eklemin yakın komşuluğunda çıktıklarında, eklem iltihabı ile karıştırılabilir. Nadiren kronik (müzmin) ve sık tekrarlayan formu da vardır. Eritema nodozum, derinin aşırı reaksiyon … Devamını Oku

Osteonekroz

Osteonekroz Nedir? Kemik, kan akımı desteğine ihtiyaç duyan canlı hücrelerden oluşmuştur. Herhangi bir nedenle kemiğe giden kan akımının kesilmesiyle, kemik hücrelerinin ölmesine, kemikte çökme/yıkılma durumuna osteonekroz denir. Osteonekroz, kemikte ağrı ve eklem hareketlerinde kısıtlanmaya neden olur. Kemiğin (epifiziyal) uç bölgesinde oluşur, o eklemde dejeneratif artrite neden olur. En sık kalça ve diz ekleminde gelişir; omuz, … Devamını Oku

Miks Bağ Dokusu Hastalığı

Miks bağ dokusu hastalığı; esas olarak lupus, skleroderma ve polimiyozit hastalıklarının bazı işaret ve bulgularının bir arada seyretmesi ile karakterize iltihaplı romatizmal hastalıklardan biridir. Nadir görülür (2-3/100 000), kadınlarda erkeklere göre sıklığı 9-10 kat daha fazladır. Overlap sendromundan farkı; overlap sendromunda hasta, bu hastalıkların her biri için yeterli tanı kriterlerini taşırken; miks bağ dokusu hastası … Devamını Oku

Takayasu Arteriti

Takayasu Arteriti Nedir? Takayasu arteriti büyük damar vasülitidir. Vaskülit, kan damarlarının duvarındaki inflamasyona (iltihaba) bağlı, daralma veya balonlaşma (anevrizma) sonucunda tıkanıklık ve bu damarın beslediği organ ve dokularda kanlanma bozukluğuyla giden sistemik hastalıklar grubudur. Takayasu arteritinde, kalpten çıkan büyük atar damar aorta ve onun dalları tutulur. Nabızsızlık hastalığı olarak da bilinir. Takayasu Arteritine Ne Sebep … Devamını Oku

Dev Hücreli Arterit (Temporal Arterit)

Dev Hücreli Arterit Nedir? Yaşlıda, yeni başlayan, devamlı baş ağrısı, grip benzeri yakınmalar, açıklanamayan halsizlik ve ateş yakınmalarıyla seyreden bir vaskülittir (damar duvarı iltihabıdır). Hastalık tek başına veya bazen (hastaların yarısında) polimiyaljia romatika (omuz ve kalça kuşağında istirahatte oluşan yaygın kas ağrıları) ile birlikte olabilir. Polimiyaljia romatikalı hastaların, %5-15’i, dev hücreli arteritle birlikte görülür. Kalpten … Devamını Oku

Henoch-Schönlein Purpurası

Henoch-Schönlein Purpurası (HSP) Nedir? Genellikle geçirilen bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında gelişen, küçük damarların tutulumuyla giden bir vaskülittir. Vaskülit damar duvarı iltihabi demektir. HSP’de, özellikle deri ve eklem bulguları ön plandadır. Vakaların küçük bir bölümünde HSP, şiddetli böbrek veya bağırsak hastalığına neden olabilir. HSP yetişkinlere oranla çocuklarda daha yaygındır, fakat yetişkinlerde ortaya çıktığında ise … Devamını Oku